YLEISET KULJETUSEHDOT

Mikäli muutto viivästyy tai estyy asiakkaan toimesta on Kymppikuljetuksella oikeus periä ylimääräisiä kuluja. Kymppikuljetuksella on oikeus periä muuton hinta kokonaisuudessaan mikäli muutto estyy kokonaan.

Asiakkaalla on oltava voimassa oleva kotivakuutus muuton aikana.

Urakkahinta sisältää yhdensuuntaisen matkan lähtöpäästä määränpäähän ellei toisin ole sovittu.

Pakkaus sekä suojaus on aina asiakkaan vastuulla, mikäli pakkaus- sekä suojauspalvelua ei ole erikseen tilattu. Suojaamattomat huonekalut tai muut muuttotavarat eivät ole korvauksen piirissä. Myös erityisen arvokkaat tavarat sekä antiikkiesineet tulee vakuuttaa erikseen. Kasvit eivät ole korvauksen piirissä.

Muuton peruutusehto alle 30 vrk 50% muuton kokonaishinnasta. Peruutus alle 7 vrk 100% muuton kokonaishinnasta.

Osoitteenmuutokset on ilmoitettava välittömästi Kymppikuljetukselle. Asiakas vastaa siitä, että ilmoitetut osoitteet ovat oikein.

Työsuoritukset sekä muut palvelut laskutetaan sopimuksen mukaan joko ennakkoon tai paikan päällä työsuorituksen jälkeen. Ulkomaan muutot laskutetaan aina ennakkoon.

Reklamaatiot tulee tehdä aina seitsemän (7) vuorokautta muuton tai työsuorituksen jälkeen kirjallisena. Mikäli näin ei menetelty, Kymppikuljetus on vastuusta vapaa.

Elektroniikka, pesukone, valaisimet ym. tulee olla irroitettuna valmiiksi, ellei toisin sovita.

Kymppikuljetus ei vastaa tavaran oikeellisuudesta. Tilaaja vastaa siitä, että ilmoitettu asunnon koko sekä tavaran määrä on oikein.

MUUTTOVAKUUTUS – RIKKOONTUMISET SEKÄ MUUT VAHINGOT

Mikäli muuton tai muun työsuorituksen aikana kaikesta huolellisuudesta huolimatta rikkoontuu asiakkaan irtaimistoa, tulee asiakkaan hakea ensisijaisesti korvausta omasta vakuutusyhtiöstään. Vakuutusyhtiölle on hyvä ilmoittaa etukäteen muuttopäivästä. Usein pelkkä puhelinsoitto riittää. Mikäli siirrettävissä tavaroissa on erityisen arvokasta tai herkästi rikkoutuvaa tavaraa, suosittelemme kysymään omasta vakuutusyhtiöstä erillistä vakuutusta kyseisille tavaroille.

Vahinkotapauksissa asiakkaan tulee tehdä kirjallinen reklamaatio Kymppikuljetukselle 7 (seitsemän) päivän kuluessa. Ellei näin ole menetelty, Kymppikuljetuksella ei ole korvausvastuuta.

Asiakas pitää huolen, että siirrettävät tavarat on pakattu asianmukaisesti (riittävä suojaus ym.). Huonon suojaamisen takia naarmuuntuneita huonekaluja ei korvata.

Lattioihin tai vastaavien pintojen suojaaminen muuton tai muun työn ajaksi on aina asiakkaan vastuulla ellei toisin ole sovittu.

Kymppikuljetuksen työntekijöiden ja asiakkaan on selkeästi pystyttävä yksilöimään tapahtuma (vahinko/ törkeä huolimattomuus), joka on johtanut tavaroiden tai kiinteistöjen vaurioitumiseen. Mikäli molemminpuolista yksilöimistä ei voida tehdä, ei vahinko ole korvauksen piirissä.

Kymppikuljetuksen korvausvastuu siirrettävälle irtaimistolle aineutuneista vahingoista perustuu lakisääteiseen tiekuljetusvakuutukseen. Palveluun sovelletaan Logterms 2008 yleisiä kuljetus- ja logistiikkapalveluehtoja, joihin voit voit tutustua tästä linkistä.

Tiekuljetuslain mukaan kuljetusyhtiön vastuu on rajoitettu (20 €/kg).